Weerbaarheid

Agressie is in steeds meer beroepsgroepen een veel voorkomend verschijnsel. Agressief gedrag roept een primaire emotionele reactie op bij degene die met agressie te maken krijgen. Angst, onzekerheid en onmacht spelen hierbij een grote rol. Deze emoties kunnen een permanente druk uitoefenen op het functioneren van de professional.

De theoretische achtergronden van agressie en angst worden in opleidingen wel belicht maar het schort meestal aan zelfreflectie. Hoe gaat de professional om met zijn/haar eigen angst? Wat gebeurt er emotioneel en fysiek? De training verschaft inzicht in de dynamiek van geweldsituaties en in de eigen reacties hierop. Er wordt geleerd om vroegtijdig agressief gedrag te signaleren en de-escalerend op te treden. Daarnaast worden een aantal eenvoudige en effectieve fysieke vaardigheden aangeleerd om zich in een geweldsituatie te beschermen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Inzicht in, en vroegtijdig signaleren van agressie
  • De agressie piramide
  • Inzicht in, en herkennen van angst
  • Ontdekken en stellen van grenzen
  • Communicatie (verbaal en non-verbaal)
  • De-escaleren van geweldsituaties
  • Ontdekken van eigen kracht, angst omzetten in kracht
  • Fysieke weerbaarheid
  • Rollenspellen en eigen casu├»stieken

De nieuw verworven inzichten en competenties verschaffen de deelnemers meer zekerheid zodat ze in staat zijn hun werkzaamheden effectiever en met meer plezier uit te voeren.

Weerbaarheid en Omgaan met Agressie zijn trainingen die voor organisaties en scholen gegeven worden.

Zelfverdediging
Pitfit Training en Coaching geeft ook lessen in zelfverdediging op individuele basis of voor groepen.

 

┬ę 2012 Pitfit- Training, Coaching en Advies

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *